Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 При посещението всички водохващания на канал Яденица са отворени и не събират вода. 
 Затова сме снимали само водохващане №5 - за да покажем на всички Юндолската река,
 която тече с не повече от 15л/сек. А още не е настъпило истинско маловодие, а тя щеше да 
 спасява ЗЗ Яденица, след като се построи едноименният язовир, който НЯМА ДА СЕ СТРОИ!

 Според докладите по ОВОС/ОСВ за язовира, тази река е резервоар за биоразнообразие и прочее уникални глупости!
 Това въобще не е река бе нещастници! При всички положения тя е 
 със средномногогодишно водно количество под 100л/сек, уважаеми от БДИБР!

 ВИДЕО:

 


Page last modified on 31.07.2017 20:41