Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 Водохващания №4 и №5 не отнемат вода. На водохващане №5 се правят несръчни опити за
 възстановяване на бетона с неподходящи материали. едната страница на моста е измазана
 с циментов разтвор, в който най-вероятно има и вар. За това се съди от явната
 карбонизация по измазаната повърхност. Алтернативно е възможно явлението да се дължи на
 самия цимент, тъй като това е повсеместен проблем напоследък.
 Разтворът е крайно неподходящ за сурови планински условия.
 Подобни действия са безсмислени и вредни дори. В случая ние считаме, че трябва да се
 използват подходящи състави от полимер-циментови разтвори за възстановяване на бетонови
 покрития, а не най-прост циментов разтвор, дори и да беше използван състав за връзка
 към стария разпадащ се бетон.
 Бетонът на повърхността на самия мост се е разпаднал също така.

 Сега, ние много добре знаем, че въпросната неумела реконструкция се извършва с
 Европейски средства, тъй като преди време дадохме положително становище по въпроса за
 реконструкцията на каскада Белмекен Сестримо. Обаче, ако НЕК ЕАД възнамерява да изхарчи
 парите по този начин, ние няма да имаме друг шанс, освен да уведомим когото тябва за
 безсмислено изхарчените пари. И след една година, максимум две, когато замазките паднат отново -
 ПАК ще уведомим когото трябва, че в НЕК ЕАД ПАК са изхарчили парите напразно,
 което няма да е никаква изненада за никого.

 ВИДЕО:

 


Page last modified on 24.09.2018 11:11