Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 1 file562K20.04.2017 15:06
Doklad Iadenica.pdf 562K20.04.2017 15:06application/pdf

Информация и резултати от посещението:
 Ново посещение на водохващания №4 и №5 на деривационен канал Яденица. 
 Посещението е при обилно топене на снеговете - високи води към мястото на водовземането!
 Деривацията работи на пълна пара и не се изпуска капка вода под водохващанията. На №4 прицърцорват
 около два литра в секунда, защото савакът не е добре уплътнен. Така се губи огромен хидроенергиен потенциал!

 ВИДЕО:

 Водохващане №4
 

 Водохващане №5
 

 


Page last modified on 21.03.2017 09:53