IMG 0810 IMG 0811 IMG 0812 IMG 0813 IMG 0815 IMG 0818 IMG 0821 IMG 0827 IMG 0832 IMG 0833 IMG 0839 IMG 0845 IMG 0850 IMG 0856

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 14 files107M21.06.2016 20:05
IMG_0810.jpg 7.2M21.06.2016 20:03image/jpeg
IMG_0811.jpg 8.2M21.06.2016 20:03image/jpeg
IMG_0812.jpg 9.2M21.06.2016 20:03image/jpeg
IMG_0813.jpg 5.9M21.06.2016 20:03image/jpeg
IMG_0815.jpg 7.2M21.06.2016 20:03image/jpeg
IMG_0818.jpg 6.5M21.06.2016 20:03image/jpeg
IMG_0821.jpg 8.4M21.06.2016 20:03image/jpeg
IMG_0827.jpg 8.3M21.06.2016 20:04image/jpeg
IMG_0832.jpg 8.5M21.06.2016 20:04image/jpeg
IMG_0833.jpg 7.9M21.06.2016 20:04image/jpeg
IMG_0839.jpg 7.8M21.06.2016 20:04image/jpeg
IMG_0845.jpg 7.7M21.06.2016 20:04image/jpeg
IMG_0850.jpg 8.1M21.06.2016 20:04image/jpeg
IMG_0856.jpg 6.6M21.06.2016 20:05image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е след дъждове в района. Всяка капка вода, от всички притоци и ручеи
 е открадната. Реката едва църцори, а на нея ще има още два ВЕЦ - тия хора нямат сърца.

 ВИДЕО:

 Река Яденица - каквото е останало от нея при пълноводие.
 

 Водохващане №2
 

  

 Водохващане непосредствено под бъдещия язовир - не отнема вода
 

 

 Река Базенишко дере я няма.
 

  Река Бачийско дере - водохв.№19
 

  Други водохващания - сухи като барут
 

 

 Водохващане №4 на сто метра под Юндолска - сухо като барут
 

 Водохащане №5 на Юндолска пуска вода - УРА
 


Page last modified on 21.06.2016 20:22