IMG 1851 IMG 1854 IMG 1856 IMG 1857 IMG 1858 IMG 1860

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 6 files45M24.05.2017 16:59
IMG_1851.jpg 5.4M24.05.2017 16:59image/jpeg
IMG_1854.jpg 7.5M24.05.2017 16:59image/jpeg
IMG_1856.jpg 8.2M24.05.2017 16:59image/jpeg
IMG_1857.jpg 7.5M24.05.2017 16:59image/jpeg
IMG_1858.jpg 8.5M24.05.2017 16:59image/jpeg
IMG_1860.jpg 7.9M24.05.2017 16:59image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението отново е след дъждове в района и при задаваща се гръмотевична буря. 
 Що се отнася до водохващанията на НЕК за канал Яденица - ситуацията е непроменена
 от предишното посещение - само водохващане №15 е с вдигнат савак, а останалите крадат всичката вода от реките,
 в тежко нарушение на ЗВ.
 На нито едно няма рибен проход въобще.

 Този път посещеието е заедно с БДИБР най-после, след едногодишни покани и молби!
 И те написаха констативен протокол за установените нарушения, който завършва с факта,
 че освен на водохващане №15, на всички останали места не е осигурена хидравличната 
 непрекъсваемост на реките и няма рибни проходи.

 ВАЖНО:
 Последната снимка показва Яденица над водохващане №18"
 Според "учените" от ИБЕИ на БАН това не е подходящо местообитание на ручеен рак!

 ВИДЕО:

 Водохващане №5

 

 

 Помията над №5

 

 Водохващане №18" - първо видео от него

 


Page last modified on 24.05.2017 17:01