DSCF6775 DSCF6777 DSCF6778 DSCF6779 DSCF6780 DSCF6782 DSCF6783

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 8 files2.4M14.09.2017 03:01
Doklad BDDR.pdf 245K14.09.2017 03:01application/pdf
DSCF6775.jpg 216K13.09.2017 00:04image/jpeg
DSCF6777.jpg 262K13.09.2017 00:04image/jpeg
DSCF6778.jpg 316K13.09.2017 00:04image/jpeg
DSCF6779.jpg 331K13.09.2017 00:04image/jpeg
DSCF6780.jpg 371K13.09.2017 00:04image/jpeg
DSCF6782.jpg 379K13.09.2017 00:04image/jpeg
DSCF6783.jpg 337K13.09.2017 00:05image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при маловодие. Шлюзът е спуснат и централата работи, а не би трябвало. Единственото количество вода,
 което се изпуска в реката след водохващането се процежда през недоброто уплътняване на шлюза. Пореден доклад и продъл-
 жава нехайството да се приведе в някаква адекватна работа това водохващане. Рибен проход продължава да не се изгражда.


Page last modified on 16.11.2017 14:27