01 02 03 04 05

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 5 files3.0M03.10.2014 14:19
01.jpg 638K03.10.2014 14:18image/jpeg
02.jpg 652K03.10.2014 14:18image/jpeg
03.jpg 670K03.10.2014 14:18image/jpeg
04.jpg 592K03.10.2014 14:19image/jpeg
05.jpg 548K03.10.2014 14:19image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Вец Черни Вит, това е първият ВЕЦ построен на реката, като при него се забелязва абсолютно отсъствие на рибен проход, няма такова нещо и загатване дори няма!
 За съжаление не е заснет в пълноводно състояние на реката и се наблюдава някаква вода под стената на водохващането, но липсата на проход и височината на стената 
 са достатъчна пречка за миграцията на рибите, при маловодие под стената почти липсва вода в разстояние на 400 и повече метра!


Page last modified on 02.10.2018 13:51