IMG 3965 IMG 4171 IMG 4172 IMG 4173 IMG 4174 IMG 4175 IMG 4176 IMG 4177

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 10 files3.8M12.09.2017 18:15
4627 12.09.2017G..pdf 435K12.09.2017 18:15application/pdf
Doklad VEC Ruminacevo.pdf 772K18.07.2017 00:24application/pdf
IMG_3965.jpg 291K16.07.2017 20:38image/jpeg
IMG_4171.jpg 413K16.07.2017 20:40image/jpeg
IMG_4172.jpg 435K16.07.2017 20:40image/jpeg
IMG_4173.jpg 438K16.07.2017 20:41image/jpeg
IMG_4174.jpg 355K16.07.2017 20:41image/jpeg
IMG_4175.jpg 190K16.07.2017 20:41image/jpeg
IMG_4176.jpg 213K16.07.2017 20:41image/jpeg
IMG_4177.jpg 304K16.07.2017 20:43image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при сравнително високо ниво на водата за средата на юли месец, което може да се види и от първата снимка. Въпреки това
 изпусканото количество вода в реката едва ли е повече от 20л/с. Нека да припомним, че според данните, които са качени на сайта на
 Главна Дирекция Околна среда към ЕС (http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eea/colp_luna/), подадени от Българската държава, минималният 
 средномесечен дебит на извора Глава Панега не спада под 1,433m3/s (http://dams.reki.bg/uploads/0253-dam/0253-dam/Zlatna%20panega.pdf), 
 което означава, че изпусканите в реката водни количества са в нарушение на условията по разрешително около 19 пъти и около 70 пъти съгласно
 теста на Закона на водите:
 § 125. До издаването на методиката по чл. 135, т. 1 минимално допустимият отток в реките се определя на 10 на сто от средномногогодишното
 водно количество, но не по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто към точката на всяко съоръжение
 за регулиране на оттока или за водовземане.

 Очевидни са грешките допуснати при издаване на разрешителното на ВЕЦ Румянцево, но дори и то не се спазва и на практика, реката в участъка
 между водохващането и сградата на ВЕЦ-а, е ликвидирана. Подчертаваме, че коритото на реката отново е обрастло.


 Видео:

 


Page last modified on 25.10.2017 02:14