IMG 0059 IMG 0060 IMG 0061 IMG 0062 IMG 0063 IMG 0065 IMG 0066 IMG 0067 IMG 0069

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 9 files35M01.08.2015 12:21
IMG_0059.jpg 3.8M01.08.2015 12:20image/jpeg
IMG_0060.jpg 4.5M01.08.2015 12:20image/jpeg
IMG_0061.jpg 4.6M01.08.2015 12:20image/jpeg
IMG_0062.jpg 4.0M01.08.2015 12:20image/jpeg
IMG_0063.jpg 4.2M01.08.2015 12:20image/jpeg
IMG_0065.jpg 2.9M01.08.2015 12:21image/jpeg
IMG_0066.jpg 3.7M01.08.2015 12:21image/jpeg
IMG_0067.jpg 3.8M01.08.2015 12:21image/jpeg
IMG_0069.jpg 3.5M01.08.2015 12:21image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Изпуска достатъчно вода при маловодие - от гледна точка на разрешителното.
 Обаче според нас минималното водно количество от 90л/сек, определено от
 БДДР е сбъркано. Река Дългоделска Огоста е доста голяма, събрала всичките 
 си притоци, освен Помеждинска. В момент на маловодие ВЕЦ Лопушна не би
 трябвало да работи изобщо.

 Рибният проход не е рибен проход.

 Задбаражното езеро е напълно затлачено от тиня.

 ВИДЕО:

 

 


Page last modified on 01.08.2015 12:23