20210327 120941 20210327 120944 20210327 120954 20210327 120957 20210327 121011 20210327 121138 20210327 121141 20210327 121554 20210327 121600 20210327 121608 20210327 121614 20210327 121647 20210327 121719 20210327 122025 20210327 122038 20210327 122100 20210327 122428 20210327 122430

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 19 files14M30.03.2021 11:24
20210327_120941.jpg 841K30.03.2021 09:44image/jpeg
20210327_120944.jpg 786K30.03.2021 09:44image/jpeg
20210327_120954.jpg 692K30.03.2021 09:44image/jpeg
20210327_120957.jpg 623K30.03.2021 09:44image/jpeg
20210327_121011.jpg 742K30.03.2021 09:44image/jpeg
20210327_121138.jpg 799K30.03.2021 09:45image/jpeg
20210327_121141.jpg 763K30.03.2021 09:45image/jpeg
20210327_121554.jpg 804K30.03.2021 09:45image/jpeg
20210327_121600.jpg 856K30.03.2021 09:45image/jpeg
20210327_121608.jpg 831K30.03.2021 09:46image/jpeg
20210327_121614.jpg 849K30.03.2021 09:46image/jpeg
20210327_121647.jpg 682K30.03.2021 09:46image/jpeg
20210327_121719.jpg 821K30.03.2021 09:47image/jpeg
20210327_122025.jpg 911K30.03.2021 09:47image/jpeg
20210327_122038.jpg 898K30.03.2021 09:47image/jpeg
20210327_122100.jpg 548K30.03.2021 09:47image/jpeg
20210327_122428.jpg 673K30.03.2021 09:48image/jpeg
20210327_122430.jpg 834K30.03.2021 09:48image/jpeg
Doklad 27.03.2021.pdf 220K30.03.2021 11:24application/pdf

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е близо 2 години след издадено разрешително при нарушения в условията на рецидив. При настоящето посещението се 
 натъкнахме на проведени сериозни дейности в района на водохващането. Теренът и достъпът до водохващането са напълно изринати, 
 пpемахнати са дървета, прокаран е брод през реката. Наблюдава се изкопаване на водно огледало над водохващането, с което е отстранен
 наноса. Рибен проход продължава да няма, нито са извършвани някакви модификации по самото водовземно съоръжение (като например да се
 премахне надграждането с 40см, което е направено в допълнение на старо водохващане и което с очите си сме видели, че възпрепятства миграцията
 на пъстървите. 

 Под водохващането обаче се е случило нещо, от което сме силно изненадани. в Коритото на реката са изсипани огромно количество речни
 камъни и чакъл. Първоначално ни се стори, че някой е правил опит да прави нещо, като рибна рампа, с цел да се намали височината на бента,
 но си казахме, че това не може да е толкова нескопосано. Каквото и да е мислено и вършено, то по никакъв начин не е повлияло положително
 на реката, а точно обратното. Затрупаният участък преди беше водно огледало с прилична дълбочина. Лятно време, когато това водохващане напълно 
 пресушеше реката(това също може да го видите на нашия сайт https://dams.reki.bg/0487-dam/2016-07-11), там беше единственото място, където нещо 
 оцеляваше в реката, чакайки или смъртта или благосклонността на природата, да завали малко дъжд(на НЕК да пуснат вода никой не разчита). Освен
 това, като имаше дълбочина, рибите можеха да се засилят достатъчно, така че сме виждали пъстърви да скачат по 2м във височина в опит да прескочат
 това водохващане(разбира се, надстройката от 40см пречеше на това). Вмомента, освен че е направен нескопосан опит за рампа, падащата вода се процежда
 в камънака и нищо не може да мине никъде, няма го и водното огледало, където лятно време оцеляваха рибите. 

 Задаваме си въпросите:
 Дали има издадено разрешително за ползване на ПВТ за това деяние?
 Ами откъде се взе всичкия насипан камък и чакъл? - очевидно е изкопан от някоя река, но чисто визуално, натрупаното количество превъзхожда това, 
 което би трябвало да е изграбано над водохващането(освен това, над водохващането имаше и мека тиня и нанос)
 Ако действието е законно и разрешено от БДИБР и си има съответно законен извършител, дали има разминаване между:
 - предвидените обеми за изгребване от задбаражното езеро и натрупаните след водовземното съоръжение;
 - ако има разминаване, в полза на изгребаното, къде е депонирана разликата?
 - ако пък е насипано повече количесто камък, отколкото е изгребано, откъде е докарано и има ли договор за това, тъй като е очевидно, че
 насипването е извършено с немодифицирана маса от чакъл и речни камъни?

 Видео 1:

 

 Видео 2:

 
Field results and information:

Video 1:

Video 2:


Page last modified on 31.03.2021 10:58