Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 1 file140K08.09.2018 11:41
Doklad 30.08.2018.pdf 140K08.09.2018 11:41application/pdf

Информация и резултати от посещението:
 При посещението на 30.08.2018 г. установихме, че водохващането продължава да отнема вода. Това водохващане захранва с вода завода за хартия в гр. Белово, 
 като на място видяхме служители, които почистваха водоотнемните решетки от листа и боклуци. Важното в случая обаче е, че това водохващане продължава да работи,
 а съгласно отговор по ЗДОИ, получен от БДИБР, за тези координати няма издадено разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект. 
 Убийството на реката продължава, а сме информирали БДИБР преди повече от 3 години за това проблемно водохващане. Мисля, че е излишно да споменавам отново,
 че рибен проход продължава да липсва, т.е. абсолютно нищо не е свършено за 3 години.


Page last modified on 06.09.2019 18:49