IMG 1454 IMG 1455 IMG 1456

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 3 files19M08.10.2016 10:48
IMG_1454.jpg 5.4M08.10.2016 10:48image/jpeg
IMG_1455.jpg 7.4M08.10.2016 10:48image/jpeg
IMG_1456.jpg 6.6M08.10.2016 10:48image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 При маловодие работи. Изпуска около 5л/сек, а минималното водно количество е неизвестно.
 На теория трябва да е по-голямо от 38 л/сек, колкото е на Света Петка. Реката отдолу е само на локви. 
 Някой е изсипал купчина баластра над баража, който е задръстен догоре.


 ВИДЕО:

 


Page last modified on 08.10.2016 10:49