Cтатус, информация и снимки от дата: 2020-05-15
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-08-30
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-04
 Реката, в участъка между водовземането и ВЕЦ Долене 1, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Яденица” BG0001386 - по директивата за опазване на хабитати.

 Пътят до стената минава покрай ВЕЦ-а и има бариера. 
 Достъпът на физически лица до реката е ограничен незаконно
 Няма как да се стигне до пряка видимост към съоръженията

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Долене 1 
 Титуляр: СТОБОГ ООД 
 Воден обект: р.Чепинска 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Драгиново 
 Вец - община: Велинград 
 Вец - населено място (в близост): Велинград 
 Мощност (KW) по БД: 950 
 Кота водохващане (м): ВЕЦ "Долене 1" на левия бряг на реката с кота ДВН 560,2 м в м. "Вълчи дол", в близост до гара Долене, брутен пад 24,8 м 
 Координати водохващане (decimal): 42.104488,24.030488 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 390 л/с 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 21.05.2020 17:25