Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 През пролетно пълноводие, по време на размножителния период на рибите,
 реката между водохващането и сградата на ВЕЦ Долене 1 има работно време.

 Тече през деня, а привечер ВЕЦ-ът я пресушава напълно.

 Междувременно, рибите, кито се опитват да мигрират и се качват нагоре
 и са блокирани при стената на водохващането, мрат на поразия.

 ВИДЕО
 


Page last modified on 21.05.2020 17:48