20210915 130354 20210915 130423 20210915 130512 20210915 130631 20210915 130642 20210915 130650 20210915 130702 20210915 130706 20210915 130723 20210915 135658

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 10 files6.5M27.09.2021 21:09
20210915_130354.jpg 626K27.09.2021 21:08image/jpeg
20210915_130423.jpg 753K27.09.2021 21:08image/jpeg
20210915_130512.jpg 630K27.09.2021 21:08image/jpeg
20210915_130631.jpg 623K27.09.2021 21:09image/jpeg
20210915_130642.jpg 649K27.09.2021 21:09image/jpeg
20210915_130650.jpg 668K27.09.2021 21:09image/jpeg
20210915_130702.jpg 736K27.09.2021 21:09image/jpeg
20210915_130706.jpg 657K27.09.2021 21:09image/jpeg
20210915_130723.jpg 616K27.09.2021 21:09image/jpeg
20210915_135658.jpg 734K27.09.2021 21:09image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е в период на маловодие. Каналът за ВЕЦ е пълен и отнема вода. Най-после рибният проход е преработен, 
 поставени са мерителни рейки на входа и изхода на рибния проход, който е от типа "vertical slot". На изходът от него обаче
 има скок, който не трябваше да го има, а и дълбочината на водата е много малка. Имаме съмнения, че през рибния проход не протичаха 
 197 л/с, а и познавайки реката и с оглед това, че посещението е при маловодие, имаме сериозни съмнения, че това количество е тотално
 сбъркано в разрешителното, а и то трудно може да кореспондира с рибен проход тип "vertical slot". 
 Реката надолу от водохващането до водохващането на НЕК за ВЕЦ Девин, разположено 2км по-надолу е задръстена с растителност 
 в резултат на дългогодишното осушаване. 
 Задбаражното езеро е почистено, като вмомента водата преминава бурно под изграденият над водохващането втори стоманобетонов праг,
 който е с неясно предназначение. Към него преди имаше някакво подобие на рибна рампа, която вмомента на посещението беше зaтрупана
 със земни маси.
 Публикуваме и снимка на реката, която е снимана на около 1км над водохващането, за да видите сериозната разлика в количеството на водата 
 в реката при маловодие и това, което протича през рибния проход.


Page last modified on 27.09.2021 21:11