Cтатус, информация и снимки от дата: 2021-09-15
Cтатус, информация и снимки от дата: 2021-08-19
Cтатус, информация и снимки от дата: 2020-02-16
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-10-05
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-08-13
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-07-29
 Реката, в участъка между водовземането и МВЕЦ Гьоврен, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи” BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Триград-Мурсалица” BG0002113 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: МВЕЦ Гьоврен 
 Титуляр: Екоенергия ЕООД 
 Воден обект: р.Триградска 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Гьоврен 
 Вец - община: Девин 
 Вец - населено място (в близост): с. Гьоврен 
 Мощност (KW) по БД: 630 
 Кота водохващане (м): ВЕЦ "Гьоврен"; на кота 881 м Водовземане; на кота дъно река 905,67; 
 Координати водохващане (decimal): 41.654763,24.381266 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 197 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 27.09.2021 21:13