Cтатус, информация и снимки от дата: 2021-09-23
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-07-29
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-07-30
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-09-19
 Водовземното съоръжение е перфектно. Обаче каналът за ВЕЦ препятства достъпа
 на животни до реката. Оплакването е от местните хора. Преди каналът е бил
 малък за напояване и лесно е бил преминаван от добитък. Сега това е невъзможно.
 Поначало и в разрешителните има много проблеми. 

В момента каналът е опасен и за хората, понеже е открит, с незащитени откоси

 Режим на водоползване - 24 часа в денонощитео,извън напоителния сезон/октомври-май/;през
 напоителния сезон/юни-септември/ да се осъществява водовземане при наличие на свободни
 от напояване водни количество

 Име ВЕЦ: МВЕЦ Ленища 
 Титуляр: ВЕЦ Ленища ООД 
 Воден обект: р.Белишка 
 Поречие: Места 
 Населено място: гр.Белица 
 Вец - община: гр.Белица 
 Вец - населено място (в близост): гр.Белица 
 Мощност (KW) по БД: 265 
 Кота водохващане (м): 875 
 Координати водохващане (decimal): 41.962777,23.539999 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 150 
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 12.10.2021 02:20