IMG 1096 IMG 1097 IMG 1100 IMG 1101

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 4 files29M31.07.2017 20:05
IMG_1096.jpg 9.4M31.07.2017 20:05image/jpeg
IMG_1097.jpg 7.5M31.07.2017 20:05image/jpeg
IMG_1100.jpg 7.7M31.07.2017 20:05image/jpeg
IMG_1101.jpg 5.0M31.07.2017 20:05image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при нормално ниво на реката за сезона.
 Водното количество, което се изпуска, е не повече от 30л/сек, при минимално - 150л/сек.
 Пред баража е направен бент от камъти с неизвестно предназначение.
 Проводимостта на речното корито е нарушена.

 След подробно изследване на рибния проход, се установява, че той не е наред.

 По разрешително този ВЕЦ трябва да осигурява води за напояване в периода юни-септември.
 В момента на посещението не осигурява нищо за напояване.

 ВИДЕО:

 

 

 


Page last modified on 31.07.2017 20:21