IMG 2670

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 1 file1.5M15.10.2020 21:15
IMG_2670.jpg 1.5M15.10.2020 21:15image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Едноименната каскада работеше на пълна пара, но вследствие на валежите в реката 
 прицърцорваше някой литър вода. Тръбата под най-долния ВЕЦ лениво изхвърляше обратно
 в реката отработената вода, която не е необходима за питейните нжди на града.

 На водохващането Кривия олук се изпускаха точно 3.5 литра в секунда,
 тъй като явно вследствие на благородните усилия на БДЗБР, ВиК Благоевград са пробили
 три-четири дупки в савака, за да се поизцежда малко вода в реката. Ние не знаем колко
 е минималното водно количество, което е строго секретна тайна на Басейновата,
 но може би още две три плахи  дупки в савака ще подобрят значително положението в реката,
 в която няма никакви леди от живот. Миграцията на риби е напълно блокирана, както винаги.

 На водохващането Картала се изпускаха точно 10.5 литра в секунда, избягали отново
 през дупки в савака, но и през рибния проход или каквото е там онова стъпаловидно
 приспособление според БДЗБР, до което рибите би трябвало да пълзят доста дълго по
 грапав бетон. Литрите ние намираме за прекалена загуба за енегийната сигурност на страната...
 Мигарцията на риби продължава да е напълно блокирана, живот в реката под водохващането
 продължава да Няма, въпреки усилията на БДЗБР.

 Видео:

 Тръбата под най-долния ВЕЦ изхвърля излишната вода
 

 Кривия олук:
 

 Под Картала
 

 Над Картала - пак е пълно с наноси и тиня
 


Page last modified on 15.10.2020 21:16