IMG 2121 IMG 2127 IMG 2128

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 3 files3.1M30.03.2019 20:13
IMG_2121.jpg 1.5M30.03.2019 20:12image/jpeg
IMG_2127.jpg 708K30.03.2019 20:12image/jpeg
IMG_2128.jpg 847K30.03.2019 20:13image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Резултати от проверката, която беше при топене на снегове:

 ВЕЦ Бистрица А не работеше, за което ги поздравяваме.

 Под ВЕЦ 8 на Бл.Бистрица, който работеше, се изхвърляха големи количества отработена вода.
 Проверихме и някои от другите ВЕЦ-ове /но не всички/ и те също работеха. 
 На водохващането на ВиК за каскадата на Славова река се изпускаха някакви количества вода
 от порядък 15-18л/сек, но по никакъв начин не могат да бъдат измерени точно. 

 ВЕЦ Славова също работеше и връщаше вода в реката, а не във водопровода,
 каквато техническа въможност има. Всъщност се оказва, че ВЕЦ Славова си е на практика част от каскадата.

 На водохващанията Картала и Кривия олук се изпускаха по около пет капки вода на час,
 но в протокола от проверката правилно е записано, че се изпускат води за оводяване на коритата на реките,
 понеже не можем да ги измерим, а и защото имаше доста сняг. И тогава всеки акт в съда ще падне,
 защото ВиК ще се защитят, че може и под снега да тече нещо, не че течеше, де. Самите ВиК Благоевград,
 засрамени от себе си, повдигнаха малко савака на Картала, за да протече нещо като полуотток за времето
 на проверката.


 Установи се също така, че от ВЕЦ №8 отработените води наистина отиват в облекчителна шахта №9,
 а изхвърляната вода в реката идва от самата шахта, защото тя е отработвана от горните седем ВЕЦ-а.
 С други думи, наистина се взима много повече вода за каскадата, отколкото са  
 питейните нужди на града в момента на посещението. При маловодие е възможно цялата отработена вода
 от горните седем ВЕЦ-а на каскадата да отива за питейни нужди, но ние сме били и при маловодие и пак
 се изхвърляше вода под ВЕЦ №8.
 ВиК Благоевград подкрепиха изводите ни с факта, че годишният лимит за водоснабдяване на града е
 9 милиона м3, а за каскадата е 25 милиона м3. За да сме сигурни, за бъдещите ни действия сме поискали
 по ЗДОИ информацията и от БДЗБР.

 ВИДЕО:


 Тръбата под ВЕЦ №8
 

 Водохващането за каскадата на Славова река
 

 Водохващане Картала
 

 Водохващане Кривия олук:
 


Page last modified on 30.03.2019 20:14