DSC03085 DSC03086 DSC03087 DSC03092 DSC03093 DSC03094 DSC03095 DSC03096 DSC03098

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 9 files62M09.11.2018 18:24
DSC03085.jpg 7.1M09.11.2018 18:23image/jpeg
DSC03086.jpg 6.9M09.11.2018 18:23image/jpeg
DSC03087.jpg 6.5M09.11.2018 18:23image/jpeg
DSC03092.jpg 7.1M09.11.2018 18:23image/jpeg
DSC03093.jpg 6.6M09.11.2018 18:23image/jpeg
DSC03094.jpg 6.3M09.11.2018 18:23image/jpeg
DSC03095.jpg 7.1M09.11.2018 18:23image/jpeg
DSC03096.jpg 7.4M09.11.2018 18:24image/jpeg
DSC03098.jpg 6.8M09.11.2018 18:24image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 В ситуацията няма никаква промяна въобще.
 При хипер маловодие на Кривия олук се изпускат пет капки вода на час
 и рибният проход продължава да не става за нищо.
 На Картала се пуска повечко вода - около 2 /два/ литра в секунда,
 и рибният проход също не става за нищо - на територията на НП Рила,
 на стотина метра от резерват Парангалица. 


Page last modified on 09.11.2018 18:24