Cтатус, информация и снимки от дата: 2022-06-23
Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-11-07
Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-10-05
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-07-20
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-07-29
 Реката, в участъка между водовземането и ВЕЦ Чаир дере, попада в защитени
 зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Западни Родопи” BG0001030 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Триград-Мурсалица” BG0002113 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Чаир дере 
 Титуляр: Хидроенерджи ООД 
 Воден обект: р.Чаир дере 
 Поречие: Марица 
 Населено място: с.Триград 
 Вец - община: Девин 
 Вец - населено място (в близост): с. Триград 
 Мощност (KW) по БД: 1270 
 Кота водохващане (м): Водовземане на кота 1145 м; ВЕЦ "Чаир дере" на кота 973,60 м 
 Координати водохващане (decimal): 41.609857,24.422841 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 70 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 24.06.2022 10:51