P1000727 P1000728 P1000729 P1000730 P1000731 P1000732 P1000733 P1000735

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 8 files39M03.09.2014 18:01
P1000727.jpg 5.1M03.09.2014 18:00image/jpeg
P1000728.jpg 4.4M03.09.2014 18:00image/jpeg
P1000729.jpg 5.0M03.09.2014 18:00image/jpeg
P1000730.jpg 4.7M03.09.2014 18:00image/jpeg
P1000731.jpg 5.0M03.09.2014 18:00image/jpeg
P1000732.jpg 4.6M03.09.2014 18:00image/jpeg
P1000733.jpg 5.0M03.09.2014 18:00image/jpeg
P1000735.jpg 4.9M03.09.2014 18:01image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Рибният проход е недостъпен за риби, задбаражното езеро е 
 затлачено от тинести наноси, водното количество е много малко.


Page last modified on 24.09.2014 21:26