IMG 3006 IMG 3010 IMG 3012 IMG 3015 IMG 3018

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 5 files7.0M06.11.2022 18:48
IMG_3006.jpg 1.6M06.11.2022 18:47image/jpeg
IMG_3010.jpg 1.4M06.11.2022 18:48image/jpeg
IMG_3012.jpg 1.6M06.11.2022 18:48image/jpeg
IMG_3015.jpg 1.2M06.11.2022 18:48image/jpeg
IMG_3018.jpg 1.2M06.11.2022 18:48image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Проверката се състоя при хипер свръх маловодие, тъй като от поне месец и половина по
 Петроханското плато не е паднала нито една капка дъжд.

 Установи се следното:
 По деривационен канал Искрецки НЕК ЕАД оперира при пълно спазване на закона,
 тоест не взима вода.  Вследствие на това не се е случило нищо фатално, никой не е фалирал все още,
 каналът си е там, Среченска бара продължава да пращи от вода в началото на ноември...,
 а планетата продължава да се върти също така...

 На главното водохващане на Студената /на Делена вода/ те са вдигнали савака с тринайсет сантиметра,
 с което осигуряват минималното средномесечно водно количество с 95% обезпеченост, 
 НО по нашите хидравлични изчисления трябва да го вдигнат с още 17 сантиметра, за да гарантират
 минималния екологичен отток до 10% от средномногогодишното водно количество към точката на водовземането.
 Да бъдат така любезни да си довършат доброто дело както трябва!


 За частта от Сребърна-Гински, която стига до Гинска река и водохващане Боище:

 Там установихме, че на старите водохващания, без Боище, продължават да си киснат едни мижави тенекийки,
 които представляват недооценяван от нас принос на НЕК в осигуряването на минималния допустим отток.
 Причината е, че повечето от тях са загубили форма поизкривени, а и без това не вършат работа,
 защото дори и да работеха, по тях може да премине много малка част от водата дори и при маловодие,
 когато трябва да преминава цялата вода над решетките.

 Вече и на Боище НЕК са турнали подобна "екологична" тенекийка, която е с широчина около 5% от широчината
 на решетката.
 Преди нея я нямаше и не се пускаше ни капка вода, а сега при маловодието се изпускат около
 5% от минималното средномесечно водно количество с 95% обезпеченост, колкото реално течеше в реката
 при проверката ни при бруталното маловодие вчера.


  ВИДЕО:

 Цялата Студена река и понора:
 

 Водохващането на Студена /Делена вода/
 

 Савакът трябва да се вдигне с още 17 сантиметра:
 

 Предпоследното водохващане на Искрецки канал:
 

 Воденичната река:
  Боище на Гинска /Нишава/
 

 Екологичните тенекийки на НЕК ще спасят света:
 


Page last modified on 06.11.2022 18:51