Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 Каскада Петрохан, водохващане на Студената река
 Посещението е при нормално ниво на водите за сезона, тоест при относително маловодие.
 Съгласно ПУРБ 2016-2021 на ДР в момента на посещението Не Трябва Да Се Отнема Вода,
 а тя се краде всичката от НЕК ЕАД, за прослава на каскадата, собственост на Енерго Про,
 и за да не остава страната без ток.
 Поредното нарушение на закона на територията на БДДР, които са прекалено заети да издават
 разрешителни и положителни становища за нови ВЕЦ-ове, кой от кой по-незаконен!
 Под водохващането на Студената река не тече нито една капка вода в защитена зона
 по директивата за местообитания Западна Стара Планина и Предбалкан.

 ВИДЕО:

 


Page last modified on 23.07.2019 19:51