Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 - Каскада Петрохан, деривационен канал Сребърна - Гински:
 Водохващане Боище на Нишава не взимаше капка вода, просто защото правят някакъв ремонт
 на изравнителя Петрохан. Останалите дсетина водохващания при хипер маловодие изпускаха
 по пет капки вода на час, а някои не изпускаха Нищичко,  както обикновено.
 Реката под ВЕЦ Бързия обаче е напълно пресъхнала, както обикновено
 И
 под ВЕЦ-а някой е разорал бреговете брутално, в нарушение на чл.143 от ЗВ.

 ВИДЕО:

 Водохващания на деренцата преди Нишава:

 

 

 Боище е отворено заради ремонт  изравнител Петрохан:

 

 Реката под ВЕЦ Бързия е напълно пресъхнала и някой е разорал бреговете:

 

 Цялата крайбрежна растителност по левия бряг е изсечена, въпреки забраната в ПУРБ.
 


Page last modified on 21.09.2021 19:23