20160501 1844181 20160501 1845051 20160501 1845211 20160501 1845311 20160501 1845471 20160501 1845571 20160501 1846161 20160501 1847131 20160501 1847211

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 10 files14M14.09.2016 08:54
20160501_1844181.jpg 1.6M03.05.2016 18:34image/jpeg
20160501_1845051.jpg 1.8M03.05.2016 18:34image/jpeg
20160501_1845211.jpg 1.9M03.05.2016 18:34image/jpeg
20160501_1845311.jpg 2.0M03.05.2016 18:34image/jpeg
20160501_1845471.jpg 1.6M03.05.2016 18:34image/jpeg
20160501_1845571.jpg 1.0M03.05.2016 18:34image/jpeg
20160501_1846161.jpg 989K03.05.2016 18:34image/jpeg
20160501_1847131.jpg 1.3M03.05.2016 18:34image/jpeg
20160501_1847211.jpg 1.5M03.05.2016 18:34image/jpeg
Doklad VEC ZBR.pdf 417K14.09.2016 08:54application/pdf

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при пролетно пълноводие.
 Все същата картинка - пускат около 50л/сек,
 които трябва да са поне 460л/сек. Разрешителното за водовземане 
 е в тежко нарушение на действащото законодателство. МОСВ и БДЗБР
 са информирани за нарушението и абсолютно нищо не правят.
 Дори не спазват мерките в ПУРБ, които сами са записали.

 През правъогълната дупка не могат да мигрират риби, но това не е 
 важно, защото риби в реката няма.


Page last modified on 03.05.2016 18:37