IMG 20190609 140319 IMG 20190609 140350 IMG 20190609 140429 IMG 20190609 140437

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 4 files11M13.06.2019 16:57
IMG_20190609_140319.jpg 3.8M13.06.2019 16:56image/jpeg
IMG_20190609_140350.jpg 2.6M13.06.2019 16:56image/jpeg
IMG_20190609_140429.jpg 2.6M13.06.2019 16:57image/jpeg
IMG_20190609_140437.jpg 2.3M13.06.2019 16:57image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Случващото се с тази ВЕЦ проължава да е тежко нарушение на законодателството в условията на рецидив,
 с нарочното съучастие на БДЗБР.

 Посещението е при високи води, които са нормални за сезона в района на карство извор Бистрец,
 от който се захранва Петровската река. Снимките показват дупката в савака и горе рибния проход.
 Изпусканата вода в реката е по-малко от предишните ни посещения. Изглежда някой е постеснил отвора в савака,
 който отвор и без това е много малък.
 Изпусканото водно количество в реката е точно 4 /четири/ литра в секунда, при изискване от 50л/сек.
 по разрешителното, което е също е незаконно.

 За този ВЕЦ разрешителното за водовземане от БДЗБР продължава да Нарушава закона зловещо -
 минималното водно количество е 10 пъти по-малко, отколкото е определил законът, тъй като трябва да се отчетат
 данните за минималното средномесечно водно количество с 95% обезпеченост към точката на водовземането,
 което е около 500л/сек - пращали сме официални данни на БДЗБР само за да ги изхвърлят в коша веднага. 
 И БДЗБР си живее най-спокойно и въобще няма жива сила на земята, която да ги накара да изпълнят предписанията
 на закона и това си е.

 Миграцията на риби продължава да е невъзможна, но това е маловажен проблем на фона на останалото, 
 за който БДЗБР не бива да се тревожи въобще.

 Изглежда цари някаква споделена любов между инвеститора и БДЗБР, за да му се позволяват подобни неща.


Page last modified on 13.06.2019 17:08