20140830 152743 20140830 153135 20140830 153206 IMG 0063 IMG 0067 IMG 0068 IMG 0069 IMG 0072 OTGOVOR 2

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 11 files30M05.01.2015 12:16
20140830_152743.jpg 3.0M01.09.2014 15:37image/jpeg
20140830_153135.jpg 2.6M01.09.2014 15:37image/jpeg
20140830_153206.jpg 3.6M01.09.2014 15:37image/jpeg
IMG_0063.jpg 3.9M30.08.2014 11:08image/jpeg
IMG_0067.jpg 4.4M30.08.2014 11:08image/jpeg
IMG_0068.jpg 4.2M30.08.2014 11:08image/jpeg
IMG_0069.jpg 4.2M30.08.2014 11:09image/jpeg
IMG_0072.jpg 2.9M30.08.2014 11:08image/jpeg
Jalba Petrovo.doc 44K01.09.2014 15:37application/msword
OTGOVOR 2.jpg 957K09.09.2014 09:36image/jpeg
OTGOVOR 3.pdf 732K05.01.2015 12:16application/pdf

Информация и резултати от посещението:
 Съгласно Закона за Водите, минимално допустимият отток е 10% от средномногогодишния, но не 
 по-малко от минималния средномесечен дебит с 95% обезпеченост. Посещението е в момент
 на маловодие. При посещението водното количество, изпускано в реката, е не повече 
 от 10л/сек. Задължителното е 50л/сек, а трябва да бъде поне 180л/сек - според ЗВ.

 Видео:
 
 
 
 

 На 01.09.2014г. е пусната жалба до сайта на МОСВ и на зеления телефон 
 - виж прикачения файл Jalba Petrovo.doc.

 На 08.09.2014г. е получен отговор от БДУВЗБР - виж прикачения файл OTGOVOR 2.jpg

 През ноември 2014г., по реда на ЗДОИ, е поискано копие от акта издаден от БДУВЗБР.

 На 03.01.2015г. е получен отговор от БДУВЗБР - виж прикачения файл OTGOVOR 3.pdf


Page last modified on 05.01.2015 12:19