Cтатус, информация и снимки от дата: 2019-06-08
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-05-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-09-12
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-08-29
 ВЕЦ Петрово се захранва с вода от р.Петровска. Водовземането е в
 непосредствена  близост до извора Бистрец, над с.Петрово.
 Абсолютният минимален дебит, измерван някога на извора, е 183л/сек,
 а средномногогодишния - 526л/сек.
 Задължителното минимално водно количество е в нарушение на Закона за
 Водите.

 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Петрово, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Среден Пирин - Алиботуш” BG0001028 - по директивата за опазване
 на хабитати.
 ЗЗ „Славянка” BG0002078 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Петрово 
 Титуляр: Ариел - ТН ЕООД 
 Воден обект: извор "Петрово" 
 Поречие: Струма 
 Населено място: с.Петрово 
 Вец - община: Сандански 
 Вец - населено място (в близост): с.Петрово 
 Мощност (KW) по БД: 2450 
 Кота водохващане (м): 700 
 Координати водохващане (decimal): 41.416531,23.550598 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 50.000 л/сек 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 1 file68K09.07.2019 02:24
Petrovo.pdf 68K09.07.2019 02:24application/pdf


Page last modified on 13.06.2019 16:39