Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-12-25
 Тази ВЕЦ е построена в границите на ЗЗ Натура 2000:

 ЗЗ „река Янтра” BG0000610 - по директивата за опазване на хабитати

 Име ВЕЦ: МВЕЦ Леденик 
 Титуляр: Райтър ЕООД 
 Воден обект: р. Янтра 
 Поречие: Янтра 
 Населено място: Леденик 
 Вец - община: Велико Търново 
 Вец - населено място (в близост): с. Леденик 
 Мощност (KW) по БД: 75 
 Кота водохващане (м): 164.6 
 Координати водохващане (decimal): 43.076221,25.516888 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 614 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 3 files4.9M05.08.2019 23:13
01-176_01072019.pdf 1.6M05.08.2019 23:13application/pdf
Objection Balkanka_1.pdf 1.6M05.08.2019 23:13application/pdf
Otgovor RIOSV.pdf 1.7M05.08.2019 23:13application/pdf


Page last modified on 17.10.2017 16:36