DSCF0025 DSCF0028 DSCF0029 DSCF0030 DSCF0031 DSCF0032 DSCF0034

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 7 files2.0M12.10.2021 01:45
DSCF0025.jpg 258K12.10.2021 01:45image/jpeg
DSCF0028.jpg 257K12.10.2021 01:45image/jpeg
DSCF0029.jpg 228K12.10.2021 01:45image/jpeg
DSCF0030.jpg 285K12.10.2021 01:45image/jpeg
DSCF0031.jpg 314K12.10.2021 01:45image/jpeg
DSCF0032.jpg 321K12.10.2021 01:45image/jpeg
DSCF0034.jpg 351K12.10.2021 01:45image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при маловодие. Видимо вецът не отнема вода, но по-голямата част от речния отток се връща
 в коритото на реката през преливника на утаителя. Шлюзовете на водовземното съоръжение са затворени. 
 Рибният проход е недостижим за рибите и представлява риск за механичното им увреждане при случайно попадане
 в него. Излятият бетон преди входа му е меко казано подигравка с хидроинженерната мисъл. Нито типът на рибния
 проход, нито параметрите му отговарят на изискванията на обитаващите реката маришки мрени, лешанки, егейски речни
 кефали и изчезналата вече македонска пъстърва. Водовземното съоръжението е безумно високо и е пример за пълна липса
 на разбиране как трябва да се строят водовземни съоръжения, за да се смекчат отрицателните им въздействия върху реките.

 Видео 1:

 

 Видео 2:

 


Page last modified on 12.10.2021 01:43