Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 Водохващането на река Отовица изпуска прилично количество вода през рибния проход.
 Необходима е обаче преработка в долния край на рибния проход, тъй като поради излетия бетон,
 рибния проход е недостъпен.

 Видео 1:

 

 Видео 2:

 


Page last modified on 01.08.2016 12:05