IMG 1129 IMG 1130 IMG 1137 IMG 1138 IMG 1139 IMG 1140 IMG 1141 IMG 1142 IMG 1143

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 9 files73M13.08.2017 17:43
IMG_1129.jpg 5.2M13.08.2017 17:42image/jpeg
IMG_1130.jpg 10M13.08.2017 17:42image/jpeg
IMG_1137.jpg 7.9M13.08.2017 17:42image/jpeg
IMG_1138.jpg 8.7M13.08.2017 17:42image/jpeg
IMG_1139.jpg 7.4M13.08.2017 17:42image/jpeg
IMG_1140.jpg 8.2M13.08.2017 17:42image/jpeg
IMG_1141.jpg 9.2M13.08.2017 17:43image/jpeg
IMG_1142.jpg 7.5M13.08.2017 17:43image/jpeg
IMG_1143.jpg 8.3M13.08.2017 17:43image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при хипер маловодие. Водохващането на Отовица изпуска около 60л/сек.
 Не ни е известно минималното водно количество, за да го оценим. Информираме БДЗБР,
 че освен двете водохващания, са налице и деривационни канали, които събират водата
 от всяко малко дере, включително на територията на НП Рила.
 Рибният проход на Отовица изглежда прилично, но входът и изходът му са абсолютно непреодолими за рибите.
 Намираме, че тази ВЕЦ е престъпление да е приватизирана, защото преработените води се използват и за
 питейни нужди. А неподходящият рибен проход на територията на Национален парк е недопустим.
 При посещението се подменят тръбите от изравнителя, до сградата на ВЕЦ, за което се надяваме да има издадено разрешително.

 Kа територията на НП Рила цари пълна анархия, а заснетото водохващане на деривационния канал
 не изпуска капка вода и е на поток с под 100л/сек.
 Последният клип показва вода, изхвърлена от изравнителя в пресъхващо дере. Въпросът е
 - защо тази вода е отнета от реките горе в Рила, само за да бъде изхвърлена после, и плаща ли някой за нея?

 ВИДЕО:

 

 

 

 

 

 


Page last modified on 14.08.2017 16:55