Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 И ето сега Какво здравословно Нещо се натрупва в задбаражните блата на малките деривационни и руслови ВЕЦ-ове
 И под тях.
 Приятна гледка, нали?

 Между другото, ако МОСВ наистина се интересува какво точно идва от Сърбия, биха могли да вземат проби от тинята
 и да ги изследват за съдържание на тежки метали.
 Резултатите могат да сравнят със стандартите на качество /EQS/ примерно на Холандия, но няма какво
 да ги занимаваме с дребнотемия...


 ВИДЕО:
 


Page last modified on 28.08.2021 18:34