Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при хипер маловодие.
 ВЕЦ-ът не работи и не отнема вода от реката, както би трябвало.

 Рибният проход продължава обаче да е много глупав и да е единствения
 метален РП в Галактиката. ВИДЕО:

 


Page last modified on 01.09.2019 10:54