DSC00361 DSC00363 DSC00364 DSC00367 DSC00369 DSC00370 DSC00371 DSC00372 DSC00377 DSC00378 DSC00385 DSC00393 DSC00395

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 13 files36M02.08.2019 21:11
DSC00361.jpg 2.2M02.08.2019 21:10image/jpeg
DSC00363.jpg 2.6M02.08.2019 21:10image/jpeg
DSC00364.jpg 2.4M02.08.2019 21:10image/jpeg
DSC00367.jpg 3.1M02.08.2019 21:10image/jpeg
DSC00369.jpg 2.4M02.08.2019 21:10image/jpeg
DSC00370.jpg 2.9M02.08.2019 21:10image/jpeg
DSC00371.jpg 2.8M02.08.2019 21:10image/jpeg
DSC00372.jpg 2.9M02.08.2019 21:10image/jpeg
DSC00377.jpg 3.1M02.08.2019 21:10image/jpeg
DSC00378.jpg 3.1M02.08.2019 21:10image/jpeg
DSC00385.jpg 3.5M02.08.2019 21:10image/jpeg
DSC00393.jpg 2.3M02.08.2019 21:10image/jpeg
DSC00395.jpg 3.0M02.08.2019 21:11image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при нормално ниво за сезона.
 На водохващането на Светишка вада не се изпуска нито една капка вода.
 Под него реката е само на локви!
 Рибен проход продължава да няма!


Page last modified on 02.08.2019 21:14