01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 12 files2.5M20.09.2016 23:11
01.jpg 198K20.09.2016 23:10image/jpeg
02.jpg 160K20.09.2016 23:10image/jpeg
03.jpg 188K20.09.2016 23:10image/jpeg
04.jpg 252K20.09.2016 23:10image/jpeg
05.jpg 278K20.09.2016 23:10image/jpeg
06.jpg 175K20.09.2016 23:10image/jpeg
07.jpg 158K20.09.2016 23:10image/jpeg
08.jpg 219K20.09.2016 23:11image/jpeg
09.jpg 272K20.09.2016 23:11image/jpeg
10.jpg 225K20.09.2016 23:11image/jpeg
11.jpg 235K20.09.2016 23:11image/jpeg
12.jpg 220K20.09.2016 23:11image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е в маловодие. Водохващанията на реки с подобен дебит трябва да са забранени.
 Няма изграден рибен проход. При посещението водохващането не работи, но е проектирано така, че
 дори в маловодие да може да вземе всичката вода. Вмомента савака е вдигнат. В реката под и над 
 водохващането текат невероятните не повече от 2-3 л/с.

 Видео 1: Реката под водохващането.

 

 Видео 2:

 

 Видео 3:

 


Page last modified on 20.09.2016 23:11