DSCF0105 DSCF0106 DSCF0107 DSCF0109 DSCF0111 DSCF0114 DSCF0115 DSCF0116 DSCF0117 DSCF0118 DSCF0119 DSCF0120 DSCF0123 DSCF0142

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 14 files4.4M12.10.2021 02:16
DSCF0105.jpg 299K12.10.2021 02:13image/jpeg
DSCF0106.jpg 415K12.10.2021 02:13image/jpeg
DSCF0107.jpg 364K12.10.2021 02:13image/jpeg
DSCF0109.jpg 343K12.10.2021 02:13image/jpeg
DSCF0111.jpg 381K12.10.2021 02:13image/jpeg
DSCF0114.jpg 321K12.10.2021 02:14image/jpeg
DSCF0115.jpg 324K12.10.2021 02:14image/jpeg
DSCF0116.jpg 309K12.10.2021 02:14image/jpeg
DSCF0117.jpg 226K12.10.2021 02:14image/jpeg
DSCF0118.jpg 189K12.10.2021 02:14image/jpeg
DSCF0119.jpg 361K12.10.2021 02:15image/jpeg
DSCF0120.jpg 310K12.10.2021 02:15image/jpeg
DSCF0123.jpg 359K12.10.2021 02:15image/jpeg
DSCF0142.jpg 305K12.10.2021 02:16image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Водохващане на река Студената.
 Посещението е по време на маловодие. Вецът не работи и шлюзът е вдигнат. Скоро са промивани утайки от задбаражното езеро 
 и дънната фауна под водохващането е почти напълно унищожена и погребана под новоотложените чакъл и пясък. 
 Така нареченият „рибен проход“ прилича на бездарно упражнение от страна на хидроинженер, който няма никаква представа как се 
 проектират и изграждат рибни проходи. Водовземното съоръжение също. Нямаме думи за безчетните кубици излят бетон в коритото на 
 реката и височината на съоръжението.


Page last modified on 12.10.2021 14:34