Cтатус, информация и снимки от дата: 2021-09-22
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-08-18
Cтатус, информация и снимки от дата: 2016-03-20
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-04-05
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-02-08
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Соколна, попада в защитени
 зони от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Централен Балкан - Буфер” BG0001493 - по директивата за опазване на
 хабитати.
 ЗЗ „Централен Балкан - Буфер” BG0002128 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: МВЕЦ Соколна 
 Титуляр: Форум ЕООД 
 Воден обект: р.Габровница 
 Поречие: тунджа 
 Населено място: с.Скобелево 
 Вец - община: Павел баня 
 Вец - населено място (в близост): с. Скобелево 
 Мощност (KW) по БД: 1330 
 Кота водохващане (м): Водовземане на кота 600 м; - 525 м ВЕЦ “Соколна” на кота 525 м и нетен напор 67,78 м 
 Координати водохващане (decimal): 42.696625,25.194385 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 150 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 12.10.2021 02:31