1 2 3 4 5 6

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 6 files6.4M01.10.2014 17:54
1.jpg 1.1M01.10.2014 17:53image/jpeg
2.jpg 1.0M01.10.2014 17:53image/jpeg
3.jpg 1.1M01.10.2014 17:53image/jpeg
4.jpg 985K01.10.2014 17:54image/jpeg
5.jpg 1.0M01.10.2014 17:54image/jpeg
6.jpg 1.1M01.10.2014 17:54image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Реката след водохващането едва църцори.
 Минималното водно количество от 150л/сек не е спазено.


Page last modified on 01.10.2014 18:00