Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при нормално ниво на реката за сезона. Реката прелива, но не оттам,
 откъдето трябва. Миграцията на риби е невъзможна и при високи води.
 Проблемът е маловажен, защото под ВЕЦ-а няма следа от живот.

 ВИДЕО:
 


Page last modified on 11.03.2018 19:16