Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-08-29
 ВЕЦ Пирин е част от каскада Пиринска Бистрица, заедно с ВЕЦ Спанчево.
 Използва водите от р.Пиринска Бистрица и от левия й приток - Черна река.
 На картата е показан изравнител, който се пълни от р.Черна река -
 от неизвестно засега водовземане. 
 Няма рибни проходи, взета е почти всичката вода на двете реки.

 Реката в участъка между водовземането и с.Пирин, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Среден Пирин - Алиботуш” BG0001028 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Пирин буфер” BG0002126 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Пирин 
 Титуляр: ЕнергоПро 
 Воден обект: р.Пиринска Бистрица 
 Поречие: Струма 
 Населено място: с. Пирин 
 Вец - община: Сандански 
 Вец - населено място (в близост): с. Пирин 
 Мощност (KW) по БД: 21000 
 Кота водохващане (м): 1255 
 Координати водохващане (decimal): 41.574805,23.574732 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек):  
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход:  

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 17:55