Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-01-01
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-12-25
 Тази ВЕЦ е построена в границите на ЗЗ Натура 2000:

 ЗЗ „река Янтра” BG0000610 - по директивата за опазване на хабитати

 Както може да се види от снимките, това водохващане взема почти всичката 
 вода от реката. Единственото хубаво,доколкото може да се тълкува това е, 
 че разстоянието между водохващането и сградата на ВЕЦ е много малко, но 
 затова пък "гепят" всичката вода. Рибен проход ... за какво им е,
 едва ли нещо ще достигне до стената на водохващането,
 за да има какво да преминава :(

 Име ВЕЦ: МВЕЦ Пеев 
 Титуляр: ВЕЦ - Пеев ЕООД 
 Воден обект: р. Янтра 
 Поречие: Янтра 
 Населено място: Гръблевци 
 Вец - община: Габрово 
 Вец - населено място (в близост): с. Гръблевци 
 Мощност (KW) по БД: 145 
 Кота водохващане (м): 342.60 
 Координати водохващане (decimal): 42.933374,25.336863 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 400 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 05.09.2018 15:51