01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 10 files8.0M07.11.2016 16:55
01.jpg 907K07.11.2016 16:54image/jpeg
02.jpg 869K07.11.2016 16:54image/jpeg
03.jpg 879K07.11.2016 16:54image/jpeg
04.jpg 787K07.11.2016 16:54image/jpeg
05.jpg 816K07.11.2016 16:54image/jpeg
06.jpg 795K07.11.2016 16:55image/jpeg
07.jpg 820K07.11.2016 16:55image/jpeg
08.jpg 774K07.11.2016 16:55image/jpeg
09.jpg 783K07.11.2016 16:55image/jpeg
10.jpg 715K07.11.2016 16:55image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при маловодие, въпреки че през седмицата са паднали малко дъждове.
 Това е второто водохващане за мВЕЦ Малуша. Картината се повтаря като при първото.
 Водохващането функционира и на практика не изпуска нищо в реката. Както е видно от
 снимките, тук всичко е нарушено. Няма река, няма рибен проход.
 Поредното брутално престъпление в защитена територия, обявена с функция да опазва 
 питейните водоизточници в Габровско-Тревненския Балкан. Разрешителното е издадено
 най-вероятно под предтекст, че това са стари водохващания и няма да има увеличаване на
 хидроморфологичния натиск над реката ... уви, реката е пресушена. Живот няма !!!


Page last modified on 07.11.2016 21:56