01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 12 files8.0M07.11.2016 23:41
01.jpg 762K07.11.2016 16:50image/jpeg
02.jpg 875K07.11.2016 16:50image/jpeg
03.jpg 787K07.11.2016 16:50image/jpeg
04.jpg 636K07.11.2016 16:50image/jpeg
05.jpg 607K07.11.2016 16:50image/jpeg
06.jpg 567K07.11.2016 16:51image/jpeg
07.jpg 632K07.11.2016 16:51image/jpeg
08.jpg 810K07.11.2016 16:51image/jpeg
09.jpg 631K07.11.2016 16:51image/jpeg
10.jpg 898K07.11.2016 16:51image/jpeg
11.jpg 867K07.11.2016 16:53image/jpeg
doklad VEC Malusha.pdf 82K07.11.2016 23:41application/pdf

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при маловодие, въпреки че през седмицата са паднали малко дъждове.
 Водохващането функционира и на практика не изпуска нищо в реката. Както е видно от
 снимките, тук всичко е нарушено. Няма река, няма рибен проход.
 Поредното брутално престъпление в защитена територия, обявена с функция да опазва 
 питейните водоизточници в Габровско-Тревненския Балкан. Разрешителното е издадено
 най-вероятно под предтекст, че това са стари водохващания и няма да има увеличаване на
 хидроморфологичния натиск над реката ... уви, реката е пресушена. Живот няма !!!


Page last modified on 07.11.2016 21:54