20240224 131303 20240224 131630 20240224 131900 20240224 132232 20240224 132526 20240224 133225 20240224 133228 20240224 133230 20240224 133414 20240224 133547 20240224 133829 20240224 133914 20240224 134023 20240224 134232 20240224 134330 20240224 134358 20240224 134400 20240224 134406 20240224 134410 20240224 135457 20240224 135602 20240224 144348 VideoCapture 20240227-093256

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 24 files11M20.03.2024 09:28
20240224_131303.jpg 335K27.02.2024 11:14image/jpeg
20240224_131630.jpg 777K27.02.2024 11:14image/jpeg
20240224_131900.jpg 425K27.02.2024 11:14image/jpeg
20240224_132232.jpg 409K27.02.2024 11:14image/jpeg
20240224_132526.jpg 309K27.02.2024 11:14image/jpeg
20240224_133225.jpg 397K27.02.2024 11:14image/jpeg
20240224_133228.jpg 789K27.02.2024 11:15image/jpeg
20240224_133230.jpg 402K27.02.2024 11:15image/jpeg
20240224_133414.jpg 355K27.02.2024 11:15image/jpeg
20240224_133547.jpg 251K27.02.2024 11:15image/jpeg
20240224_133829.jpg 425K27.02.2024 11:15image/jpeg
20240224_133914.jpg 395K27.02.2024 11:15image/jpeg
20240224_134023.jpg 444K27.02.2024 11:15image/jpeg
20240224_134232.jpg 769K27.02.2024 11:15image/jpeg
20240224_134330.jpg 347K27.02.2024 11:15image/jpeg
20240224_134358.jpg 392K27.02.2024 11:15image/jpeg
20240224_134400.jpg 327K27.02.2024 11:16image/jpeg
20240224_134406.jpg 653K27.02.2024 11:16image/jpeg
20240224_134410.jpg 424K27.02.2024 11:16image/jpeg
20240224_135457.jpg 360K27.02.2024 11:16image/jpeg
20240224_135602.jpg 336K27.02.2024 11:16image/jpeg
20240224_144348.jpg 781K27.02.2024 11:16image/jpeg
Doklad visit 24.02.2024.pdf 1.0M20.03.2024 09:28application/pdf
VideoCapture_20240227-093256.jpg 103K27.02.2024 11:16image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Посещението е при пролетно снеготопене и нормално ниво за сезона. Целта на посещениието е проверка по сигнал за чистене на наносите от 
 задбаражното езеро. Направихме обход по реката от долния край на село Лопян до изворите. От направената проверка безспорно се установи,
 че наблюдаваното състояние на реката е в резултат на чистене на задбаражното езеро. Дъното на реката от края на селото до стената на 
 ВЕЦ Лопян е погребано и затрупано с наноси. Няма ги вировете като при обхода беше забелязана само една риба в началото на селото. 
 Финия субстрат е разстлан надолу от сградата на ВЕЦа, а в участъка след стената се наблюдава голямо натрупване на по-едър субстрат.
 Фин субстрат е останал единствено в най-дълбоките вирове от преди и по ръбовете на коритото, където няма как да бъде отнесен. 
 След водохващането се изпуска нищожно количество вода и реката едва църцори между камъните, като на места напълно липсва в участъка между
 сградата и водохващането. След сградата количеството на водата е значително, но цялото дъно заедно с живота в него е погребано.

 В участъка на задбаражното езеро има огромни камари изгребан нанос, положен буквално на брега на реката.

 Реката над водохващането е в нормално ниво за сезона, поне 20пъти повече вода тече над водохващането. Наносите са равномерно натрупани 
 и няма следи от драстични негативни ефекти.

 Сигналът до нас за "чистене" постъпи на 03.02, като най-вероятно се е случило края на декември или през януари месец, когато е период на ,
 инкубиране на хайвера на рибата, а рибите са лениви и лежат под камъните. 


 Всичко описано е видимо и обяснено от следнитр видеа:

 Видео 1:

 

 Видео 2:

 

 Видео 3:

 

 Видео 4:

 

 Видео 5:

 

 Видео 6:

 

 Видео 7:

 

 Видео 8:

 


Page last modified on 27.02.2024 14:27