Cтатус, информация и снимки от дата: 2017-09-10
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-10-17
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-07-17
Cтатус, информация и снимки от дата: 2013-11-09
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Косица, попада в защитени зони
 от мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Централен Балкан Буфер” BG0001493 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Централен Балкан Буфер” BG0002128 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Косица 
 Титуляр: МИКРО ВЕЦ КОСИЦА ООД 
 Воден обект: р. Косица 
 Поречие: Вит 
 Населено място: Дивчовото 
 Вец - община: Тетевен 
 Вец - населено място (в близост): с. Дивчовото 
 Мощност (KW) по БД: 340 
 Кота водохващане (м): 920.00 
 Координати водохващане (decimal): 42.793388,24.202166 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 24 
 Наличие на рибен проход: t 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 17.10.2017 16:29