Cтатус, информация и снимки от дата: 2018-08-30
Cтатус, информация и снимки от дата: 2015-08-15
Cтатус, информация и снимки от дата: 2014-08-30
 Водохващането е изградено на територията на защитена територия по ЗЗТ: Национален парк "Централен балкан"
 Реката в участъка между водовземането и ВЕЦ Видима, попада в защитени зони от
 мрежата Натура 2000, както следва:
 ЗЗ „Централен Балкан” BG0000494 - по директивата за опазване на хабитати.
 ЗЗ „Централен Балкан” BG0000494 - по директивата за опазване на птици.

 Име ВЕЦ: ВЕЦ Видима 
 Титуляр: Национална електрическа компания ЕАД 
 Воден обект: р. Видима и р. Пръскалска 
 Поречие: Янтра 
 Населено място: Априлци 
 Вец - община: Априлци 
 Вец - населено място (в близост): Априлци 
 Мощност (KW) по БД: 3300 
 Кота водохващане (м): 980.5 
 Координати водохващане (decimal): 42.751638,24.946888 ; 42.748360,24.905111 
 Мин. водно количество след водохващането (л/сек): 26 
 Наличие на рибен проход: f 
 Тип на рибен проход: 0 

 Прикачени файлове:
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 0 files


Page last modified on 07.09.2018 16:25