DSC04123 DSC04131 DSC04132 DSC04133 DSC04134 DSC04135 DSC04136 DSC04137 DSC04139

 Прикачени файлове: 
file namesize (bytes)last modifiedMIME type
total 10 files4.2M08.09.2018 10:53
Doklad 30.08.2018.pdf 118K08.09.2018 10:53application/pdf
DSC04123.jpg 319K07.09.2018 16:26image/jpeg
DSC04131.jpg 165K07.09.2018 16:26image/jpeg
DSC04132.jpg 571K07.09.2018 16:26image/jpeg
DSC04133.jpg 527K07.09.2018 16:26image/jpeg
DSC04134.jpg 533K07.09.2018 16:26image/jpeg
DSC04135.jpg 566K07.09.2018 16:27image/jpeg
DSC04136.jpg 411K07.09.2018 16:27image/jpeg
DSC04137.jpg 500K07.09.2018 16:27image/jpeg
DSC04139.jpg 608K07.09.2018 16:27image/jpeg

Информация и резултати от посещението:
 Това водохващане го снимаме за втори път. Предишния път водата беше толкова много, че всичко преливаше.
 Този път обаче: вода в реката над водохващането си има, но под водохващането не се изпуска капчица вода.
 Брутално престъпление, имайки предвид това, че водохващането, заедно с реката между водохващането и сградата на ВЕЦ
 се намират на територията на НП Централен Балкан и зони Натура 2000 по директивата за хабитатите и директивата за птиците.
 Рибен проход продължава да няма, явно са решили да обезмислят съществуването му. 
 Напълно в унисон с действията на НЕК ЕАД - убийците на реки.


Page last modified on 07.09.2018 16:51